Bán gà đá tiền A Chiến giới thiệu anh em con gà khét Jap lai nặng 1 ký 50 gam. thành tích 3 cái hay cho anh em đấu.

ga-tre-gt41

HÌNH ẢNH GÀ

1. Mặt Gà

GT040-1

2. Cán Trước

GT040-2

3. Cán Sau

 

GT040-3

VIDEO EM NÓ

Cán mặt úp sau anh em thông cảm

XEM THÊM NHỮNG CON GÀ HOT:

ga-tre-gt039