Mua ban ga da giới thiệu em gà tre khét bông asil lai mỹ GT039 nặng 9 lạng 6 thành tích 2 cái hay.

CLIP GÀ ANH EM XEM QUA

HÌNH ẢNH GÀ

1. Mặt Gà

GT039-1

2. Cán Trước

GT039-2

3. Cán Sau

 

GT039-3