Ban Ga DA . Info xin anh em thứ lỗi vì không up cán của em này lên. Em này đã gần 5 năm, chính chiến nhiều, chỉ còn làm đc vài cái nữa. Anh em có lòng vui lòng liên hệ trực tiếp để xem. Em nó đổ ra được vài bầy ăn độ lắm. Em này còn 1 anh em nữa cũng tầm 50 cái, gảy 2 cái giữa. 2 anh em giá ra đi k thể dưới 5000$ mỗi con. Có người trả 5000$ 1 con nhưng vì chê em nó 1 câu mình quyết k bán. Chỉ bán cho người có lòng, vui lòng đến trực tiếp đại ca gà tre chiến.

ga tre

 

Xem thêm :

Gà mỹ rặc F1

Ảnh gà điều

Ảnh gà điều