GÀ HACTH RẶC 1 DÒNG MÁU

 

gà rặc

GÀ LAI PERU & HACTH

 

img_0560