GIỐNG NHẬP TỪ ATLANTA ( HOA KỲ)

 

 

GIÔNG : ASIL RẶC

 

img_0379

 

GIỐNG : HATCH RẶC

 

img_0415