Mua ban ga da A Chiến giới thiệu em gà khét GN040 . Gà đá nạp gai cực hay. Qua cựa 2 cái nhanh gọn.

ga-noi-gn040

HÌNH ẢNH GÀ

1. Mặt Gà

GN40-1

2. Cán Trước

GN040-2

3. Cán Sau

GN040-3

CLIP CỦA EM NÓ

CLIP XỔ VỚI GÀ ĐIỀU GN039

XEM THÊM NHỮNG CON GÀ HOT:

ga-noi-gn039