1479277765801_3858

VIDEO GÀ CLIP XỔ CÓ THỂ DO GỬI QUA ZALO NÊN CLIP KO RÕ LẮM

VIEO KẾ

MỘT SỐ KHÁC LIÊN HOAN TRAI GÀ TRE VIỆT NAM 

img_0082