TỪ NẠP TỚI GAI LUÔN NHÉ ANH EM..ĐỦ ĐẲNG CẤP ĐÁ TIỀN LỚN NHÉ ANH EM..

DÁNG

img_0102 img_0103

MẶTimg_0112

 

CÁNimg_0113

HẬU ĐỘ

img_0116

MỘT SỐ VIDEO HINH ẢNH 

 

G.TRE ĐIỀU HACTH & ASIL

 

 

img_1232