DÁNG

img_0856

 

img_0854

MẶT

img_0857

CÁN

img_0859

HẬU ĐỘ

img_0861

Xem thêm gà tre đá tiền tại đây

img_1236