GÀ QUE NGHỆ BỔN NHÀ ĐỖ RA GÀ NÀY ĐÁ CỰA DỮ BĂNG GÀ NÀY CHƠI  LÂU RỒI NGUỒN GÓC BIẾT RÕ LỲ NỮA

DÁNG

img_0084

MẶTimg_0087

 

CÁN

 

img_0086

HẬUimg_0090

MỘT SỐ VIDEO HÌNH ẢNH

 

GÀ TRE NHẬP KHẨU

 img_1229