BẤT BẠI 14 CÁI ĐÁ TIỀN

ĐÃ BÁN VỀ CHO ANH DƯƠNG TRẠI GÀ TRÀ VINH  ( CẦU KÈ )

DÁNG

img_0803

Gà tre đá tiền

MẶT

img_0796

CÁN

img_0797

HẬU ĐỘ

img_08011

MỘT SỐ GÀ TRE KHÁC

1479277766022_3861