BỔN GÀ NÀY CHƠI RỒI NHA ANH EM..HƠI NHỎ CHẠN THIỆT MÀ ĐÂM DỮ LẮM KHÓ CHỤI LẮM  DỠ CHÂN 2 CÂY LỲ ĂN BỀN LẮM

DÁNG

 

img_0782

MẶT

img_0780

CÁN

img_0784

HẬU ĐỘ

img_0785

GÀ TRE CHIẾN

img_1232