GÀ TRÌNH ĐỘ CÓ THỪA NHA ANH EM  BĂNG GÀ MÁI NHÀ ĐỔ RA ĐƯỢC 2 CON CON NÀY ANH CÒN CON EM NỮA, MÀ KHÉT BOO9NG CHÂN TRẮNG ĐIỂM 2 CỰA ĐEN, BĂNG GÀ NHÀ ĐÁ CỰA ĐÂM LẮM NHA,TẠI GÀ MÁI NHÀ ĐỖ RA NÊN GIÁ HƠI CAO ,BÊN EM CHỈ KINH DOANH BÁN GÀ CHỨ ÍT CÓ ĐÁ LẮM

DÁNG 

img_0997

img_1001

MÃ ĐIỂM BÔNGimg_0999

MẶTimg_0998 

 

CHÂN CÁN ( ĐẶC ĐIỂM BÊN CHỤP GÀ TỰ NHIÊN KHÔNG MÀU MÈ, ẢNH THẬT GÀ THẬT

 

HẬU ĐỘ

img_1004

img_1003img_1004

MỘT SỐ GÀ TRE 

img_0803