KHÉT BÔNG CHÂN ĐIỂM NÚT 2 CỰA ĐEN THUI.GÀ NÀY VO TAY THƯỜNG GÀ NHƯNG BO ĐÁ ỚN ĂN NHA NAH EM,MÃ NÓ ĐỐM TRẮNG SAU MÃ ĐÁ CỰA LẮM NHA GÀ MÁY GÓC NHÀ ĐỖ RA ĐƯỢC 2 CON NHA NH EM.ANH EM NÀO TRANH THỦ TRƯỚC EM GIAO NHA..

DÁNG

img_1013

img_1012

MẶT

 

CHÂN CÁN

 

HẬU ĐỘ ( 8 MỐNG ĐEN 2 CỰA ĐEN )img_1019img_1018

GÀ TRE NHẬP KHẨU

1479277765801_3858