Ban ga da giới thiệu anh em con gà nòi GN039 bổn dữ. Gà bổn dữ nhà đỗ chỉ dành cho anh em đá lớn. Bao đá gấp đôi giá bán.

ga-noi-gn039

HÌNH ẢNH GÀ

1. Mặt Gà

GN039-1

2. Cán Trước

GN039-2

3. Cán Sau

GN039-3

VIDEO KHÔNG CHE CỦA EM NÓ

CLIP XỔ VỚI VỚI GIÀ 3kg

XEM THÊM NHỮNG CON GÀ HOT:

thumb_IMG_8190_1024