Ban ga da A Chiến giới thiệu anh em con gà tre chuối trắng lai Mỹ, con này bổn nhà đỗ. Gà tơ chưa đá bổn chiến nhé

CLIP KHÔNG CHE CỦA EM NÓ

Anh em chịu khó xem từ giây 12

HÌNH ẢNH GÀ

1. Mặt Gà

Gt041-1

2. Cán Trước

Gt041-2

3. Cán Sau

Gt041-3

XEM THÊM NHỮNG CON GÀ HOT:

ga-tre-gt41

ga-tre-gt039