BỔN GÀ TRE NHÀ CÒN TƠ ĐÁ ĐÁ DỮ LẮM VÔ XOM NUÔI CHO ANH NGĂM NHÌN..ANH EM NÀO THÍCH THÌ LIÊN HỆ MÌNH NHÉ

Dáng

img_0127

mặt

img_0131

cán

img_0132

hậu

img_0133