GÀ NHẬP TỪ CALIFORNIA VỀ

 

img_0413

 

GÀ HACTH GIỐNG ANH  SƠN

 

img_0414

 

GÀ XANH NHẬP KHẨU

 

img_0426