Gà tre peru được nhập trực tiếp. Gà chuẩn không cần chỉnh. Anh em nhìn là mê, gà tre peru bao giá toàn VN. Giao gà toàn quốc, freeship HCM