chuyên cung cấp gà mái giống tốt cho anh em đổ,và chỉ dẫn các bản chỉ dẫn anh em cách đổ chuyên nghệp về gà lai 2 dòng máu ,và 3 dòng máu cho ra nhưng con gà giống tốt xài cựa và tốc độ các các anh em ở viêc nam chúng ta không biêt cách đỗ huyết cạn ra sau và chăm sóc sau…nên làm cho mơi ra dễ yếu chết.và không có dáng mạnh như mỹ,,còn trai bên em chuyen chỉ dẫn cách đỗ cho khách an tâm và bão đãm sát xuất ra con cao.,., các anh em việt nam cứ xài cái trò truyền thống,thấy gà nào đâm dáng đẹp đem về đỗ chứ không biết đỗ sao cho gà đâm và tốc độ và lấy độ lai từ gà nộc góc.. làm cho hiện giờ gà mỹ về việt nam đỗ với máy việt nó đi hướng khác,, nếu anh em nào thích cứ liên hiện đến trại em.,.để biết thêm